Зростання чисельності штатних працівників свідчить про позитивні тенденції на ринку праці області

Зростання чисельності штатних працівників свідчить про позитивні тенденції на ринку праці області

У Запорізькій області забезпечено зростання промислового виробництва, індекс якого за підсумками січня-вересня 2018 року склав 104 % при середньоукраїнському показнику  101,8 %.

У результаті цього, за даними органів статистики, в області відбулося зростання середньооблікової чисельності штатних працівників. Так, за січень-вересень 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року чисельність збільшилася на 3 тис. осіб (на 0,8 %) і склала 367,9 тис. осіб.

Збільшення середньооблікової чисельності штатних працівників відбулося на 10 територіях області: у Бердянському (на 16 %), Приазовському (на 15,1 %), Токмацькому (на 14,8 %), Вільнянському (на 11,4 %), Мелітопольському (на 8 %), Михайлівському (на 4,6 %), Новомиколаївському (на 0,9 %) районах та в містах Бердянську (на 2,4 %), Токмаку (на 2,3 %),  Запоріжжі (на 2,1 %).

Найбільше скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників зафіксовано у Великобілозерському (на 23,9 %), Веселівському (на 15,9 %), Гуляйпільському (на 12,9 %), Оріхівському (на 8,7 %), Приморському (на 7,9 %) та Чернігівському (на 7,7 %) районах області.

Тенденція щодо збільшення штату працівників спостерігалася на підприємствах таких галузей: операції з нерухомим майном (на 31,5 %), професійної, наукової та технічної діяльності (на 8 %), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 4,3 %), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 4 %), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (на 3 %), промисловості (на 1,4 %), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 0,9 %), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 0,2 %).

Найбільше скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників відбулося на підприємствах сфери тимчасового розміщення й організації харчування (на 11,5 %), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 7,9 %), фінансової та страхової діяльності (на 7,7 %), сільського господарства, мисливства, лісового та рибного господарства (на 6,5 %).

Чисельність найманих працівників за статтю в січні-вересні 2018 року розподілялась майже порівну і становила 195,5 тис. жінок (53,1 %) та 172,4 тис. чоловіків (46,9 %). При цьому, питома вага жінок була значно більшою на підприємствах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (82,8 % від середньооблікової чисельності штатних працівників цього виду економічної діяльності), освіти (80,6 %), фінансової та страхової діяльності (71,9 %), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (71,5 %), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (66,4 %); тимчасового розміщення й організації харчування (65 %). Зайнятість чоловіків переважала в більш важких фізично видах економічної діяльності, зокрема в будівництві (80,5 %), сільському, лісовому та рибному господарствах (71,6 %). Серед промислових видів діяльності традиційно “чоловічими” залишалась добувна промисловість і розроблення кар’єрів (78,8 % загальної чисельності працівників, зайнятих у цьому виді діяльності), виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування (79,2 %), виробництво машин і устаткування , не віднесених до інших угрупувань (73,2 %), виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (70,9 %).

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Источник/Джерело

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *